පුවත්

ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කල තොරතුරු පනතේ බලපෑම (අනුරාධපුර)

අනුරාධපුර, මාතලේ හන්දියේ කුන්චිකුලම තුලානේ වසන එච්.එමආර්.කේ හේරත් මහත්මිය සිය ඉඩමේ හිමිකම් ලබා ගනු පිණිස පැවත්වූ ඉඩම් සමීක්ෂණ වැඩසටහනකට සහභාගී…

By In
පුවත්

විද්යාුර්ථයන් අතරමං කරන බාහිර උපාධි සිහිනය

ආසියානු රටවල් වලට සාපේක්ෂව ඉහළ සාක්ෂරතාවයක් හිමිකරගෙන තිබීම ශ්‍රී ලංකිකයින් වශයෙන් සැබවින්ම අපට අභිමානයකි. වසරකට පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කරගන්නා ශිෂ්‍ය…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනතින් ජයගත් ගල්නෑවේ ජනතාව (අනුරාධපුර)

  මිනිසාගේ සමාජීය හා ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සදහා කලාව ඉතා වැදගත් වේ. ජනතාව තමකලාරසයඉහළනංවා ගැනීමටනාට්‍ය,නැටුම්,සංගීතයආදීබොහෝකලාකාමීකටයුතුවල නිරත වීමට හුරු වී ඇත. මෙම…

By In
පුවත්

අනුරාධපුර සතිපොළේ ඉදිකිරීම් ඉබිගමනේ

ගුණවර්ධන යනු එළවළු වෙළෙන්දෙකි. ඔහු සිප්පුකුලම, රන්පත්විල,  ගල්කුලම, මරදන්කඩවල යන ප්‍රදේශවල ගොවීන්ගෙන් මිළදී ගන්නා එළවළු අනුරාධපුර, රබෑව, කැකිරාව, මිහින්තලය ආදී…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනතින් ජයගත් ඇදගල පන්සල පාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

අංක 2, ඇදගල පන්සල පාර, පලාධිකුලම අනුරාධපුර යන ලිපිනයෙහි පදිංචිව සිටින එන්.ජි.සී සංජිව කරුණාරත්න මහතා නිරන්තරයෙන් සමාජසේවා හි නියුතුවන්නෙකි. නිරතුරුවම…

By In
පුවත්

පාසල් කෝවිල් වනසන මධුහල

වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ රේන්දවල ග්‍රාමයේ පවතින ප්‍රාථමික පාසලකට සහ කෝවිලකට මැදිවන්නට මත්පැන් සැලක් කලක සිට පවත්වා ගෙන යනු ලබයි….

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත ක්‍රියාත්මකයි – Cotelodge වතුයායේ පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් හි හිඟකම

පවුල් 1000 කට වඩා ජීවත් වන ක්‍දඑැකදාටැ වතුයාය නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇත’ අතර නුවර එළිය නගරයේ සිට 5 km…

By In
පුවත්

වැය වැඩි අය අඩු රන්මිණිතැන්න

“රන්මිණිතැන්න ටෙලි සිනමා ගම්මානය” යනු ලංකාවේ සිනමාව ටෙලි කර්මාන්තය  වෙනුවෙන් ලංකාවේ ඉදි වූ සිනමා ගම්මානයයි. මෙය සිනමාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් මෙරට…

By In