පුවත්

වව්නියාව පැරකුම් විදුහලේ ක්‍රීඩාපිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධව

වව්නියාව පැරකුම් විදුහල යන නම මිට මාස දෙකකට පමණ පෙර මාධ්‍ය මගින් නිරන්තරයෙන් කියවින. ඒ වෙන කිසිවක් නිසා නොව විදුහල…

By In
පුවත්

කලා උළෙලේ දී දක්ෂයින්ට අසාධාරණකම්

පසු ගිය වර්ෂයේ උතුරුමැද පළාත් කලා උළෙලේ තරග සඳහා ඉදිරිපත්වූ නිර්මාණ තේරීමේ දී දක්ෂයින්ට අසාධාරණකම් සිදුවී ඇති බව තෙරතුරු දැනගැනීම් පනත…

By In
පුවත්

මාදුරු ඔය සංහාරය තහවුරු කරමින් පරිසර වාර්තාව එළියට – තොරතුරු පනතේ තවත් ජයග්‍රහණයක්

1979 වසරේ මහවැලි මහා සැලැස්මට අනුව මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරේ ප්‍රදේශයේ පරම බලධාරියා බවට පත්ව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ 80…

By In
පුවත්

නිකලොය කන්දේ කදුලු කතාව

රත්තොට නිකලොය කන්ද ඉහත්තාවෙන් පැමිණි මෝසම් වැස්ස මිනිස් ජීවිත රැසක් බිලි ගත්තේය . කුරිරුවූ මෝසම් වැස්ස එදා 2017 දෙසැම්බර් 16…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව මඩකලපුවේ සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දෙමළ මාධ්‍යය වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස 27  වන දින මඩකලපුවේ…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද දැනුවත් කිරීමක් පුත්තලමේදී

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීම සිදුවන්නේ කෙසේද පිළිබද හා එහි ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබද සිවිල් ජනතාවට දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනත පිළිබද රත්නපුර ජනතාව දැන්වත් කෙරේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සමගාමිව සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් 2017, අගෝස්තු…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව මහනුවර සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

ශ්‍රි ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස15 වන දින මහනුවර…

By In