පුවත්

විදේශ රැකියා ලබාදෙන නීති විරෝධී ආයතන සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 2020 වසර තුළ දී පැමිණිලි 172 ක් ලැබිලා

By In

වැටලීම් 25 කදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති පිරිස සමිබන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග

රාහුල්  සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි 

විදේශ රැකියා ලබාදෙන නීති විරෝධී ආයතන සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 2020 වසර තුළ දී පැමිණිලි 172 ක්  ලැබි ඇති බවත් බවත් එම පැමිණිලිවලට අදාළ වැටලීම් 25 ක් සිදුකොට පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයදුම්පත් මගින් විදේශසේවා නියුත්ති  කාර්යාංශයෙන් ලබාගත් තොරතුරුවලින් අනාවරණය වේ. 

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති  එම පිරිසට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව ද එම තොරතුරු මගින් අනාවරණය වේ.

  මේ වනවිට ලංකාවේ බොහොමයක් නීති විරෝධී  විදේශ රැකියා ලබාදෙන ස්ථාන මගින් විදෙස් ගතවන ශ්‍රමිකයින් පිලිබඳ නිසි වගකීමක් සොයා බැලීමක් සිදු නොවන පසු බිමක ඔවුන් විවිධ ගැටළු සදහා  මුහණ දීමට සිදුව තිබේ. එවන් පසුබිමක විදෙස් ගත වන්නන්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වියයුතු බව විදේශසේවා නියුත්ති  කාර්යාංශයේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේය.

  එමෙන්ම පැමිණිලි ලැබුණු අනෙකුත් විදේශ රැකියා ලබාදෙන ස්ථාන පිලිබදව සෙවීමටද මේ වනවිට පරීක්ෂණයක් ආරම්භකර තිබෙන බවත් එම ආයතනද වරදක් කර තිබේනම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව එම නිලධාරියා කියා සිටියේය.

පුවත්

තොරතුරු සගවන පොලිසියට තොරතුරු කොමිසමෙන් නියෝගයක්

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි   ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රජයක සුවිශේෂී අංගයක් වන්නේ එම රජයේ ඇති සුපිලිපන්භාවය යි. එම සුපිලිපන්භාවය කොතරම්දුරට ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන්න…

By In
පුවත්

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර මෙන්ම පිලිකාකාරක ඇති ආහාර ගැන විශ්ලේෂණය කරන ලද තොරතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නෑ

 තොරතුරු විශ්ලේෂණයේ අවශ්‍යෙතාව පැනනැගුණේ තොරතුරු ඉල්ලීමෙන් පසුවයි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි   ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී  රටක නීති අණ පනත් ගෙන…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *