පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිලිබදව මහනුවර සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කෙරේ

By In

ශ්‍රි ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත පිළිබද සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 අගෝස්තු මස15 වන දින මහනුවර ඩෙවොන් හෝටලයේදී පැවැත්විය.

සාමාන්‍ය ජනතාව ලෙස බලාත්මක කළ හැකි ප්‍රබල පනතක් වශයෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හැදින්විය හැකියපනත හදුන්වා දී මාස ගණනක් ගත වුවද මේ වන විටත් එහි ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබද ප්‍රයෝගික ගැටළු රාශියකි. නමුත් මෙම පනත හරහා අනාවරණය කරගත හැකි තොරතුරු බොහෝ ඇති බැවින් තොරතුරු පනත හරහා තොරතුරු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ජනතාව සතු වගකීමක් වේ.

Social, පුවත්

දිස්ත්‍රික්ක අටක, වසරකට බරවා රෝගීන් 700ක් – තොරතුරු පනතින් කළ තවත් හෙළිදරව්වක්

මොහොමඩ් ආසික් ජනාකීර්ණ වූ නගරයන්හි  වීදි හරහා හදිස්සියෙන්  එහා මෙහා  යද්දී අපේ  නෙතට ගැටී නොගැටී  යන දෑත් දෙපා ඉදිමුණු  පිරිමින් මෙන්ම…

By In
Social, පුවත්

නව ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස වෙනස්වන ළමා අපයෝජන – වැඩිහිටියනි අවධානයෙන්

හර්ෂා සුගතදාස කුරුණෑගල කුඹුක්ගැටේ ප්‍රදේශයේ 16 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් බස් රථයක් තුළ දූෂණය කළ  සි දූ  විමක්  පසුගිය දිනවල මාධ්ය…

By In
Social, පුවත්

රුපියල් මිලියන 366ක් වැය කළ තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය පුස්සක් ද?

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දී සිටින බර පතළ ආර්ථික අර්බුදයට මුල් වු හේතුන් අතර, දෙස්…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *