පුවත්

ගම්පහ නව බස්නැවතුම්පළ විවෘත කිරීම කඩිනම් කිරීමට තොරතුරු පනතින් සහය

By In

ගම්පහ බස්නැවතුම්පළ වෙනුවට ඉදිකරන ලද නව ගම්පහ බස්නැවතුම්පළ -2 ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කෙරුණේ 2018 වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ දී ය.

බස් නැවතුම්පළේ වැඩ අවසන්කර මාස පහක් පමණ ගතවී තිබුණ ද, තවමත් මහජනතාව සදහා විවෘතකොට නොමැත. මෙම ගොඩනැගිල්ල වර්තමානයේ විවිධාකාර පුද්ගලයින් විසින් විෂමාචාර කටයුතු සදහා භාවිතා කරනු දැකිය හැකිය. නඩත්තු කටයුතු නොකිරීම නිසා ගොඩනැගිල්ලේ කුණුකසළ එක්රැස් වී ඇති ආකාරය ද දැකිය හැකි ය.

මෙම ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ප්‍රමාද වීම පිළිබද. පුරවැසියෙක් විසින් ගම්පහ නගර සභාව වෙත තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී.  ගම්පහ නගර සභාව එයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉල්ලුම්කරුට වැඩිදුර තොරතුරු නගර සභාව හා සාකච්ඡා කිරීම සදහා වේලාවක් ද වෙන්කර දෙන ලදී. දින 14 ක් ඇතුලත අදාළ තොරතුරු ලිඛිතව ලබා දෙන බවත් සදහන් කර තිබිණි.

පසුව ලැබුණු පිළිතුරට අනුව සනීපාරක්ෂක පහසුකම්වල අඩුපාඩුවක් නිසා විවෘත කිරීමට ප්‍රමාද වූ බවත් දැන් එම කටයුතුවල ඉදිකිරීම් අවසන් බැවින් ඉතා ඉක්මනින් බස් නැතුම්පළ ජනතා අයිතියට පත් කැන බවත් ප්‍රකාශ විය.

(ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින්  පවත්වන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  හා සන්නිවේදන පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වූවන් විසින් මෙම  ලිපි සකස් කරන ලද්දේ USAID-SDGAP ව්‍යාපෘති‍යේ මුල්‍ය ආධාර සහිතවය.)

මෙමෙ ලිපි වල අන්තර්ගතය තුලින් USAID-SDGAP අදහස් පිලිබිබු නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

පුවත්

තොරතුරු සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් වූ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුම සාර්ථකව පැවැත්වේ

තොරතුරු සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් වූ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් සැමරුම් වැඩසටහනක් පසුගිය ඔක්තෝබර්01 වන දින ප. ව 3.00ට  ශ්‍රී ලංකා…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වේ – ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ට අයදුම් කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රයට අනුව ශ්‍රි මුරුගන් මාර්ගය අලුත් වැඩියා කිරීම

ග්‍රාම නිළධාරි න්‍/353 දරණ කරවෙඞ්ඩි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සිට මුරුගන් ජනාවාස කරා ගමන් කරන මාර්ගය රු මිලියන 32 ක් වැයකර ප්‍රතිසංස්කරණය…

By In
පුවත්

සුදුසුකම් සපුරා ඇති රැකියා විරහිත අයදුම්කරුවන් මුහුණදෙන ගැටලුවක දිග හැරුම (බදුල්ල)

රැකියාවක් යනු ඕනෑම තරුණයෙකුගේ හෝ තරුණියකගේ අනාගත ජීවිතය තීරණය කරන මුලික සාධකයයි.ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආසියාතික රටක් වුවද රැකියා…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *