පුවත්

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය පිළිබද තොරතුරු ඉල්ලීමක්

By In

ඉතා තරගකාරී විභාගයක් වන අ.පො.ස උසස්පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම පාහේ සිහිනයකි. ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ පවතින සීමා හේතුවෙන් සහ එහි ඇති ප්‍රමිතිය හේතුවෙන් ඒ සදහා ඇති වී ඇති ඉල්ලුම ඉතා ඉහළ අතර නිදහස් අධ්‍යාපනය පළ නෙළාගැනිමට හැකිවන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි.

දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා විසින් හදුන්වාදෙනු ලැබූ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් උපාධි අපේක්ෂකයින් වෙත මාසිකව රුපියල් 5000ක මුදලක් ප්‍රධානය කෙරේ.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම සදහා තෝරාගන්නා නිර්ණායක මොනවාද යන්න සහ රජයේ නොවන සේවකයින්ගේ දරුවන්ට පමණක් ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීමට හේතුව විමසා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් ලැබී තිබිණි.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටයන සදහා උපාධි අපේක්ෂකයින් තෝරාගන්නා වැඩපිළිවෙළ සහතික කරමින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිතුරු ලෙස දන්වා තිබුණේ පවුලේ වාර්ශික ආදායම සහ උසස් පෙළ විභාගයේ දී ලබා ගන්නා ලද z අගය යන සාධක දෙක පමණක් මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ළබාගැනීමේදී නිර්ණායක ලෙස සලකා බලන බවයි.

(ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින්  පවත්වන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  හා සන්නිවේදන පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වූවන් විසින් මෙම  ලිපි සකස් කරන ලද්දේ USAID-SDGAP ව්‍යාපෘති‍යේ මුල්‍ය ආධාර සහිතවය.)

මෙමෙ ලිපි වල අන්තර්ගතය තුලින් USAID-SDGAP අදහස් පිලිබිබු නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

පුවත්

 ‘පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත’   ලබන මාර්තු සිට පූර්ණ වශයෙන් බලගැන්වේ.

ජනක සුරංග පෞද්ගලික දත්ත සැකසීම නියාමනය කිරීම,පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම,දත්ත දායකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හඳුනාගැනීම සහ ශක්තිමත් කිරීම ආදී අරමුණු රැසක්  ඉලක්ක…

By In
Social, පුවත්

දිස්ත්‍රික්ක අටක, වසරකට බරවා රෝගීන් 700ක් – තොරතුරු පනතින් කළ තවත් හෙළිදරව්වක්

මොහොමඩ් ආසික් ජනාකීර්ණ වූ නගරයන්හි  වීදි හරහා හදිස්සියෙන්  එහා මෙහා  යද්දී අපේ  නෙතට ගැටී නොගැටී  යන දෑත් දෙපා ඉදිමුණු  පිරිමින් මෙන්ම…

By In
Social, පුවත්

නව ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස වෙනස්වන ළමා අපයෝජන – වැඩිහිටියනි අවධානයෙන්

හර්ෂා සුගතදාස කුරුණෑගල කුඹුක්ගැටේ ප්‍රදේශයේ 16 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් බස් රථයක් තුළ දූෂණය කළ  සි දූ  විමක්  පසුගිය දිනවල මාධ්ය…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *