පුවත්

තොරතුරු පනත පිළිබද රත්නපුර ජනතාව දැන්වත් කෙරේ

By In

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සමගාමිව සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් 2017, අගෝස්තු 18වන දින සමුදී හෝටලයේදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සිදුවිය. ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත්, ජනතාවගේ අයීතින්ටත් ඉතාමත් වැදගත් වන තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත මේ වන විට සම්මත වී ක්‍රියාත්මක වී මාස ගණනාවකි. මෙම පනත වඩාත් සක්‍රීය කර ගැනීම සදහා මේ පිළිබද නිසි අයුරින් දැනුවත් වීම වඩාත් වැදගත් වේ.

Social, පුවත්

වැසී යන පාසල් සහ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අයිතිය

චාමර සම්පත්  පාසලක් ඇරෙනවිට සිපිරි ගෙවල් දහයක් වැසියන බව අප අසා ඇති ප්‍රකට කියමනකි.ඉන් අරුත් ගැන්වෙන්නේ පාසල් ඇධ්‍යපනය යනු රටකට…

By In
Social, පුවත්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය සහ ජනපතිවරුන්ට අපි ගෙවන හැටි

කමණි හෙට්ටිආරච්චි ඉතිහාසයේ අන් කවරදාකවත් අත්විඳ නැති අත්දැකීමකට පසුගිය කාලයේ මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාවට  සිදුවිය. ශ්‍රි ලංකාව බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බව…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *