පුවත්

තොරතුරු පනත පිළිබද රත්නපුර ජනතාව දැන්වත් කෙරේ

By In

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සමගාමිව සිවිල් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩමුළු ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් 2017, අගෝස්තු 18වන දින සමුදී හෝටලයේදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සිදුවිය. ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත්, ජනතාවගේ අයීතින්ටත් ඉතාමත් වැදගත් වන තොරතුරු දැනගැනීමේ පණත මේ වන විට සම්මත වී ක්‍රියාත්මක වී මාස ගණනාවකි. මෙම පනත වඩාත් සක්‍රීය කර ගැනීම සදහා මේ පිළිබද නිසි අයුරින් දැනුවත් වීම වඩාත් වැදගත් වේ.

Social, පුවත්

දිස්ත්‍රික්ක අටක, වසරකට බරවා රෝගීන් 700ක් – තොරතුරු පනතින් කළ තවත් හෙළිදරව්වක්

මොහොමඩ් ආසික් ජනාකීර්ණ වූ නගරයන්හි  වීදි හරහා හදිස්සියෙන්  එහා මෙහා  යද්දී අපේ  නෙතට ගැටී නොගැටී  යන දෑත් දෙපා ඉදිමුණු  පිරිමින් මෙන්ම…

By In
Social, පුවත්

නව ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස වෙනස්වන ළමා අපයෝජන – වැඩිහිටියනි අවධානයෙන්

හර්ෂා සුගතදාස කුරුණෑගල කුඹුක්ගැටේ ප්‍රදේශයේ 16 හැවිරිදි පාසල් දැරියක් බස් රථයක් තුළ දූෂණය කළ  සි දූ  විමක්  පසුගිය දිනවල මාධ්ය…

By In
Social, පුවත්

රුපියල් මිලියන 366ක් වැය කළ තොරතුරු තාක්ෂණ උද්‍යානය පුස්සක් ද?

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දී සිටින බර පතළ ආර්ථික අර්බුදයට මුල් වු හේතුන් අතර, දෙස්…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *