පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන වාහනවල තත්ත්ව පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

By In

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාහන භාවිතය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ආකාරය දැකිය හැකිය. පසුගිය දශකයට සාපේක්ෂව බැලූ විට ඉතා විශාල වශයෙන් මෙරට වාහන භාවිතය වැඩි වී ඇති බව හඳුනාගත හැකිය. මෙරටට ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වලින් රථවාහන ආනයනය කරනු ලබයි. මෙහිදී බොහෝ විට වාහනයේ ප්‍රමිතිය හා කල්පැවැත්ම සහ ආරක්ෂාකෘරී බව පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමුවී තිබේද යන්න ගැටළු සහගතය. සීඝ්‍රයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින රථවාහන අනතුරුවලින් සිදුවන ජීවිත හානි කෙරෙහිද රථවාහන වල ප්‍රමිතිය හා ආරක්ෂාකාරී බවෙහි බලපෑමක් පවතින බව හඳුනාගත හැකිය.

මෙරටට ගෙන්වනු ලබන වාහන අතර ඇතැම් වාහන ඉතා සීමිත පහසුකම් සහ ආරක්ෂාකාරී උපාංග සමඟ සහිතව නිශ්පාදනය කර ඇති ආකාරය දැකිය හැකිය. මෙවැනි එක් වාහනය මාදිලියක් මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා අදාළ තත්ත්ව පරීක්ෂණවල පිටපත් සහ එම ක්‍රියාවලිය  පිළිබඳ විමසා අප විසින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුව වෙතින් තොරතුරු ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී. එම තොරතුරු ඉල්ලීමට තත්ත්ව පරීකෂණ වාර්තා පිටපත් ලබා දීම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතෙහි 5(1) (2) (ඇ) යන වගන්තිය යටතේ ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණු අතර අදාළ ක්‍රියාවලිය සදුවන ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දී තිබිණි.

මෙම තොරතුරු වලට අනුව මෙම වාහන පරීක්ෂණ ධාවන කාලයකින් අනතුරුව සහකාර කොමසාරිස්වරයාගේ නිර්දේශය හා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අනුමැතිය යටතේ මෙරටට ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දී ඇත.

මෙහිදී මෙරටට ගෙන්වන ලබන සියලුම වාහන ඉහත ක්‍රියා පිළිවෙළ යටතේ ආනයනය කරන බව පෙනී යයි. මෙරටට ගෙන්වනු ලබන වාහනවල තත්ත්ව පරීක්ෂණ කටයුතු මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුව යටතේ පැවතියද වඩාත් සුවපහසු හා ආරක්ෂාකාරී වන වාහන වර්ග පමණක් ආනයනය කිරීමට අදාළ කොන්දේසි පිලිබඳ නැවත අවධානය කළයුතු බව පෙනෙයි. වඩාත් ආරක්ෂාකරී සහ උසස් තත්වයේ වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් දීම මඟින් මාර්ග අනතුරු ද යම්තාක් දුරකට අවම කරගත හැකිවනු ඇත.

පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය එකොළොස්වැනි වරටත් 2020  පෙබරවාරි 18 වන…

By In
පුවත්

කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය?

මෙරට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනගහන ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ විවධ පාරිසරික ගැටළු රාශියක් පැන නැගී ඇත. මෙම ගැටළු අතර කැළිකසළ කළමණකරණ ගැටළුව…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය දසවැනි වරටත් 2020 ජනවාරි 21 වන…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *