පුවත්

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය පිළිබද තොරතුරු ඉල්ලීමක්

By In

ඉතා තරගකාරී විභාගයක් වන අ.පො.ස උසස්පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම පාහේ සිහිනයකි. ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ පවතින සීමා හේතුවෙන් සහ එහි ඇති ප්‍රමිතිය හේතුවෙන් ඒ සදහා ඇති වී ඇති ඉල්ලුම ඉතා ඉහළ අතර නිදහස් අධ්‍යාපනය පළ නෙළාගැනිමට හැකිවන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි.

දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා විසින් හදුන්වාදෙනු ලැබූ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් උපාධි අපේක්ෂකයින් වෙත මාසිකව රුපියල් 5000ක මුදලක් ප්‍රධානය කෙරේ.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම සදහා තෝරාගන්නා නිර්ණායක මොනවාද යන්න සහ රජයේ නොවන සේවකයින්ගේ දරුවන්ට පමණක් ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීමට හේතුව විමසා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් ලැබී තිබිණි.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටයන සදහා උපාධි අපේක්ෂකයින් තෝරාගන්නා වැඩපිළිවෙළ සහතික කරමින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිතුරු ලෙස දන්වා තිබුණේ පවුලේ වාර්ශික ආදායම සහ උසස් පෙළ විභාගයේ දී ලබා ගන්නා ලද z අගය යන සාධක දෙක පමණක් මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ළබාගැනීමේදී නිර්ණායක ලෙස සලකා බලන බවයි.

(ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින්  පවත්වන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  හා සන්නිවේදන පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වූවන් විසින් මෙම  ලිපි සකස් කරන ලද්දේ USAID-SDGAP ව්‍යාපෘති‍යේ මුල්‍ය ආධාර සහිතවය.)

මෙමෙ ලිපි වල අන්තර්ගතය තුලින් USAID-SDGAP අදහස් පිලිබිබු නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

පුවත්

තොරතුරු සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් වූ ජාත්‍යන්තර දින සැමරුම සාර්ථකව පැවැත්වේ

තොරතුරු සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශය වෙනුවෙන් වූ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් සැමරුම් වැඩසටහනක් පසුගිය ඔක්තෝබර්01 වන දින ප. ව 3.00ට  ශ්‍රී ලංකා…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක වේ – ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ට අයදුම් කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රයට අනුව ශ්‍රි මුරුගන් මාර්ගය අලුත් වැඩියා කිරීම

ග්‍රාම නිළධාරි න්‍/353 දරණ කරවෙඞ්ඩි ප්‍රාදේශීය සභාවේ සිට මුරුගන් ජනාවාස කරා ගමන් කරන මාර්ගය රු මිලියන 32 ක් වැයකර ප්‍රතිසංස්කරණය…

By In
පුවත්

සුදුසුකම් සපුරා ඇති රැකියා විරහිත අයදුම්කරුවන් මුහුණදෙන ගැටලුවක දිග හැරුම (බදුල්ල)

රැකියාවක් යනු ඕනෑම තරුණයෙකුගේ හෝ තරුණියකගේ අනාගත ජීවිතය තීරණය කරන මුලික සාධකයයි.ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආසියාතික රටක් වුවද රැකියා…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *