පුවත්

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය පිළිබද තොරතුරු ඉල්ලීමක්

By In

ඉතා තරගකාරී විභාගයක් වන අ.පො.ස උසස්පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුව රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පුරවැසියෙකුගේම පාහේ සිහිනයකි. ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ පවතින සීමා හේතුවෙන් සහ එහි ඇති ප්‍රමිතිය හේතුවෙන් ඒ සදහා ඇති වී ඇති ඉල්ලුම ඉතා ඉහළ අතර නිදහස් අධ්‍යාපනය පළ නෙළාගැනිමට හැකිවන්නේ ඉතා සුළු පිරිසකට පමණි.

දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා විසින් හදුන්වාදෙනු ලැබූ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටහන යටතේ තෝරාගත් උපාධි අපේක්ෂකයින් වෙත මාසිකව රුපියල් 5000ක මුදලක් ප්‍රධානය කෙරේ.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම සදහා තෝරාගන්නා නිර්ණායක මොනවාද යන්න සහ රජයේ නොවන සේවකයින්ගේ දරුවන්ට පමණක් ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීමට හේතුව විමසා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් ලැබී තිබිණි.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩසටයන සදහා උපාධි අපේක්ෂකයින් තෝරාගන්නා වැඩපිළිවෙළ සහතික කරමින් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පිළිතුරු ලෙස දන්වා තිබුණේ පවුලේ වාර්ශික ආදායම සහ උසස් පෙළ විභාගයේ දී ලබා ගන්නා ලද z අගය යන සාධක දෙක පමණක් මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර ළබාගැනීමේදී නිර්ණායක ලෙස සලකා බලන බවයි.

(ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින්  පවත්වන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  හා සන්නිවේදන පුහුණු වැඩමුළුවට සහභාගී වූවන් විසින් මෙම  ලිපි සකස් කරන ලද්දේ USAID-SDGAP ව්‍යාපෘති‍යේ මුල්‍ය ආධාර සහිතවය.)

මෙමෙ ලිපි වල අන්තර්ගතය තුලින් USAID-SDGAP අදහස් පිලිබිබු නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න

පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය දසවැනි වරටත් 2020 ජනවාරි 21 වන…

By In
පුවත්

තොරතුරු ඉල්ලීමක පුරවැසියාගේ මතය ඇතුලත් විය හැකිද?

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීමේ හා ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ තවමත් විවිධ ගැටලු පැනනගිනු දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දී…

By In
පුවත්

යෝජිත ජාතික ජාතික ධීවර හා සමුද්‍රීය පුහුණු ආයතනය ස්ථාපිත කරන්නේ කවදාද?

ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය කරා ගෙගනයන ගමනේදී මූලික වශයෙන් රටේ නිශ්පාදන ධාරිතාවය වැඩිකර ගැනීම සිදුකළ යුතු ය. මේ සඳහා රටේ මානව…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *