පුවත්

කැලිකසල කන්ටේනර් සඳහා තවමත් විසඳුම් නැහැ – බහාලුම් තවදුරටත් රඳවාගනියි

By In

පසුගිය ජූලි මාසයේ අපරටේ මාධ්‍ය තුළ ඉතා උණූසුම් ප්‍රවෘත්තියක් ලෙස බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආනයනය කරන ලද කැළිකසළ බහාලුම් පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු විය. මෙලෙස එංගලන්තයෙන් ආනයනය කරන ලද බහාලුම් තුළ තැන්පත් කර තිබූ භාවිතා කරන ලද මෙට්ට තුල විවිධ වර්ගයේ අපද්‍රව්‍යය පවතින බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිරීක්ෂණය විය. මෙම අපද්‍රව්‍යය බහාලුම් පිළිබඳ වර්තමානය වන විටත් කිසිදු තීරණයකට පැමිණි ඇති බවක් අසන්නට නොලැබිණි.

මෙරටට ගෙන්වන ලද මෙම කසළ බහාලුම් මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා මෙරට නීතිමය ප්‍රතිපාදන පවතීද යන්න ගැටලු සහගත විය. මෙම අපද්‍රව්‍යය මෙරටට ගෙන්වන ලැබීම සඳහා යොදාගත් යම් නීතිමය හැකියාවක් පවතීනම් එවැනි නීතිමය තත්වයන් සංශෝධනය වීම වැදගත් වේ. ආනයනය කරන ලද අපද්‍රව්‍යය බහාලුම් මෙරටට ගෙන්වීම සඳහා නීතිමය අවසරය සඳහන් වන නීතිමය ලියවිල්ලපිළිබඳ විමසා අප විසින් ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත තොරතුරු ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී. එම ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ තොරතුරු අංශය මඟින් ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අංශයටත්, ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ආයෝජන මණ්ඩල සම්බන්ධීකරණ අංශය හරහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයටත් යොමු කර තිබිණි.

මෙම තොරතුරු ඉල්ලීමෙහි සඳහන් වූ තොරතුරු විස්තරය වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවට එංගලන්තයෙන් ආනයනය කරන ලද අපද්‍රව්‍ය බහාලුම් ආනයනය සඳහා නෛතික අවසරය ලැබී ඇති ලිඛිත ප්‍රකාශනය කුමක් ද? යන්නයි. මේ සඳහා අගෝස්තු මස අවසන් සතියේ අප වෙත ලද පිළිතුරුවලට අනුව මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයොජන මණ්ඩලයෙන් ලබා දී තිබූ ප්‍රතිචාරය වනුයේ අපද්‍රව්‍යය බහාලුම් ආනයනය සඳහා කිසිඳු නෛතික අවසරයක් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් කිසිදු සමාගමකට ලබා දී නැති බවයි.

මෙහිදී පෙනී ගියේ අපද්‍රව්‍යය ආනයනය සඳහා සෘජු අවසරයක් ආයොජන මණ්ඩලය අරහා ලබා දී නැතත් දැනට පවතින නීති තත්වය මත වක්‍රාකාරයෙන් එවැනි ආනයන සඳහා ඉඩකඩ සැලසී ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අංශය මගින් එවා තිබූ පිළිතුරු වලට අනුව දක්වා තිබුණේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ (ඌ) (i) වගන්තිය ප්‍රකාරව, මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ දැනට නඩුවක් මඟින් විමර්ශනය කටයුතු සිදු කරනු ලබන බවත්, තවමත් විධිමත් රේගු පරීක්ෂණයකට ලක්වී නොමැති බැවින් මෙම තොරතුරු නිශ්චිත පරිදි අනාවරණය කළ නොහැකි බවයි.

මේ වන විට මෙම සිදුවීම පිළිබඳ පිළිබඳ ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණයේ විභාග වෙමින් පවතින නඩුවක් පවතින අතර මෙම අපද්‍රව්‍යය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයාම වලක්වමින් පැනවූ නියෝගය ඔක්තෝබර් 21 වන දින දක්වා දීර්ඝ කෙරිණි. කෙසේ වෙතත් මෙම අපද්‍රව්‍යය පිළිබඳ පරීක්ෂණ අවසන් නොවීම තුළ මෙවැනි අපද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා ඇති අවකාශය අහුරා දැමීම සඳහා තවදුරටත් කල්ගත වනු ඇත. එමෙන්ම මෙවැනි අපද්‍රව්‍යය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරයට ආවරණය වීම මඟින් විශාල පාරිසරික බලපෑම් ඇති කරයි.

පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය එකොළොස්වැනි වරටත් 2020  පෙබරවාරි 18 වන…

By In
පුවත්

කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය?

මෙරට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනගහන ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ විවධ පාරිසරික ගැටළු රාශියක් පැන නැගී ඇත. මෙම ගැටළු අතර කැළිකසළ කළමණකරණ ගැටළුව…

By In
පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන වාහනවල තත්ත්ව පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාහන භාවිතය සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ආකාරය දැකිය හැකිය. පසුගිය දශකයට සාපේක්ෂව බැලූ විට ඉතා විශාල වශයෙන් මෙරට…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *