පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ මාධ්‍යවේදී සංසදය දසවැනි වරටත් 2020 ජනවාරි 21 වන…

By In
පුවත්

තොරතුරු ඉල්ලීමක පුරවැසියාගේ මතය ඇතුලත් විය හැකිද?

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු ඉල්ලීමේ හා ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ තවමත් විවිධ ගැටලු පැනනගිනු දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දී…

By In
පුවත්

යෝජිත ජාතික ජාතික ධීවර හා සමුද්‍රීය පුහුණු ආයතනය ස්ථාපිත කරන්නේ කවදාද?

ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය කරා ගෙගනයන ගමනේදී මූලික වශයෙන් රටේ නිශ්පාදන ධාරිතාවය වැඩිකර ගැනීම සිදුකළ යුතු ය. මේ සඳහා රටේ මානව…

By In
පුවත්

කැලිකසල කන්ටේනර් සඳහා තවමත් විසඳුම් නැහැ – බහාලුම් තවදුරටත් රඳවාගනියි

පසුගිය ජූලි මාසයේ අපරටේ මාධ්‍ය තුළ ඉතා උණූසුම් ප්‍රවෘත්තියක් ලෙස බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආනයනය කරන ලද කැළිකසළ බහාලුම් පිළිබඳ තොරතුරු හුවමාරු විය….

By In
පුවත්

තොරතුරු ලබා දීමට සහතික කරන ලද හැදුනුම්පත් පිටපතක් ඉල්ලයි

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් පොදු අධිකාරීන් සතුව පවතින තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සදහා සාමාන්‍යය ජනතාවට ඉඩකඩ…

By In
පුවත්

කුණුකසළ ප්‍රතිශක්තිකරණ සඳහා තවමත් රජයේ වැඩපිළිවෙළක් නෑ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ අනාවරණ

ශ්‍රී ලංකාවේ කලින් කලට ඇතිවන ප්‍රබල පාරිසරික ගැටළුවක් වනුයේ තදාසන්න ප්‍රදේශවල එක්රැස්වන කුණුකසළ බැහැර කිරීමේ ගැටලුවයි. තාක්ෂණික හා කාර්මික දියුණුවත්…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනත භාවිතයට ගන්නා ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ හමුව

ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන තොරතුරු පනත භාවිතයට ගන්නා  ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ හමුව මෙවරද 2019 දෙසැම්බර් මස 03 වන දින…

By In
පුවත්

ඉදිරියේ දී ඇති වියහැකි විදුලිබල හිඟයට අප සූදානම් ද?

මෙම වර්ෂයේ මුල් මාස කිහිපය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට විදුලිබල හිඟයකට මුහුණදීමට සිදුවිය. මෙම විදුලිබල හිඟය නිසා දිවයිනේ සෑම…

By In
Uncategorized

යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල නියමිත ප්‍රමිතියට ද?

යාපනය පළාලි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ විවෘතකිරීමේ කටයුතු පසුගිය රජයේ අවසන් කාලය තුළ ඉතා කඩිනමින් අවසන් කළ අතර ගුවන්ගමන් කටයුතු ද ඉතා…

By In