පුවත්

“පොදු යහපත උදෙසා වන පදනමින් තොරතුරු ලබාදෙන්න” මාතර මහ රෝහලට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට තොරතුරු කොමිසම නියෝග කරයි

බොහොමයක් පොදු අධිකාරීන් පනතේ පස්වන වගන්තිය අවභාවිත කරලා. රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි   තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ මාතර මහ රෝහලෙන් හා  සෞඛ්‍ය…

By In
Uncategorized, පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හරහා පන්නරය ලබන පොළොන්නරුවේ ගොවි ජන අරගල

එස්. එම්. මනෝජ්“මේ පොළොව මිනිසාට අයිති නැති බව අපි දනිමු. මිනිසා අයිති වන්නේ මහ පොළොවටයි. ඥාතීන් සියලු දෙනා එකම ලේ…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව එක් කොලයක  තොරතුරු දෙන්න නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා කාර්යාලය රුපියල් 300ක් අරන්

සිමෙන්ති සංස්ථාවෙන් ලිපිය තැපැල් කරන්නත් සල්ලි අරන් ගාස්තුවලට පිටින් අයකරගනිමක් සිදුකර තිබේනම් එය වරදක් – නීතිඥයෙකු ජගත් ලියනආරච්චි රාහුල් සමන්ත…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනතට සිව්වසරයි තොරතුරු ලබාදීමේදී පොදු අධිකාරීන් විසින් සිදුකරන ප්‍රමාදයන් පිළිබදව තොරතුරු කොමිසමේ දැඩි අවධානය

චාමර සම්පත් තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක ව සිව්වසරක් සම්පුර්ණ වී ඇත.  මේවනවිට රටපුරා පොදු අධිකාරීන් තුළ…

By In
පුවත්

ශ්‍රී: ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ තන්ත්රියට සිව්වසරක කාලයක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන්තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ නිවේදනය

2021 පෙබරවාරි 19 ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්‍රියාත්මකභාවයට පත්වී 2021 පෙබරවාරි 3 වන දිනට වසර හතරක් සම්පූර්ණ…

By In
Uncategorized

අනුරාධපුර ක්‍රියාත්මක වන උපාය මාර්‍ර්ගික නගර සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ උතුරුමැද පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය සෑහීමකට පත් වන්නේ නැහැ.

වසර තිහක් පුරා මෙරට පැවති යුධමය තත්ත්වය සමනය වූ තන්හි සිට ගෙවුණු වසර 11 පුරාවට මෙරට ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය කිරීමට…

By In
පුවත්

තොරතුරු පනතට අනුව ක්‍රියාත්මක වන්න – පොලිස්පති කාර්යාලයට සහ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාල 34කට තොරතුරු කොමිසමෙන් දැනුම්දෙයි

“එහෙම තනතුරක් නෑ” කියා හලාවත පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයෙන් තොරතුරු අයදුම්පත හරවා යවලා …….. රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව…

By In
Uncategorized, පුවත්

වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනය මුදාහරින ලෙස තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට නියෝග කළේය.

චාමර සම්පත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කළ තොරතුරු ඉල්ලීම්ක් ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ අභියාචනයක් සලකා බැලීමෙන්…

By In
පුවත්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගොවිජන සේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය කුඹුරු ඉඩම් ගොඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දීම මගහරියි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගොවිජන සේවා  සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය කුඹුරු ඉඩම් ගොඩකිරීම  සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දීම මගහරියි. නම් කළ නිලධාරියගෙනුත් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නෑ….

By In
පුවත්

වත්කම් කියූ මන්ත්‍රීවරුන් කවුදැයි කියන්න තොරතුරු කොමිසමෙන් පාර්ලිමේන්තුවට නියෝග

වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාමලේඛනය මුදාහරින ලෙස තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා…

By In