Category: News

News

தகவல் சட்டம் பற்றி அரச சார்பற்ற அமைப்புக்களுக்கான அறிவூட்டல்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பற்றி சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி மூலமான ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செய்யும் செயலமர்வு 2017 ஜூன் 22 ஆம் திகதி இலங்கை…

By In
News

தகவல் சட்டம் பற்றி கம்பஹா மாட்ட இளைஞர் யுவதிகளுக்கான அறிவூட்டல்

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் அடிப்படையில் தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் கடந்த ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி இலங்கையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்…

By In
News

ஊடகவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான தகவல் அறிவதற்கான சட்டம் பற்றிய அறிவூட்டல்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பற்றி இலங்கை ஊடகவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான  அறிவூட்டல் செய்யும் செயலமர்வு 2017 ஜூன் 14 ஆம் திகதி இலங்கை பத்திரிகை ஸ்தாபனத்தில்…

By In
News

மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை மற்றும் அம்பாறை மாவட்ட ஊடகவிய லாளர்களுக்கு தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக செயலமர்வுகள்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பற்றி மட்டக்களப்பு மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செய்யும் செயலமர்வு 2017 மே மாதம் 07 ஆம் திகதி மட்டக்களப்பு நிவ் சன்ரைஸ்…

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் கருத்தரங்கு

இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வரும் தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக யாழ் ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செயலமர்வு யாழ்ப்பாணம் கிரீன் கிராஸ் ஹோட்டலில் 2017 மே…

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கருத்தரங்கு

இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வரும் தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக திருகோணமலை மாவட்ட சிவில் சமூகத்தினருக்கான அறிவூட்டல் செயலமர்வு திருகோணமலை கிறீன் கார்டன் ஹோட்டலில்…

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக வவுனியாவில் கருத்தரங்கு

இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வரும் தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பாக வவுனியா மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செயலமர்வு வவுனியா நெல்லி ஹோட்டலில் 2017 மார்ச்…

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான செயலமர்வுகள் – புத்தளம்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பற்றி புத்தளம் மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செய்யும் செயலமர்வு 2017 மார்ச் மாதம் 28 ஆம் திகதி புத்தளம் ரோயல் கிரீன்…

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான செயலமர்வுகள் – கேகாலை

இலங்கையில் பல மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற செயலமர்வுகள் வரிசையில் கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான செயலமர் 2017 மார்ச் 27 ஆம் திகதி கேகாலை ஸ்லீக் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது….

By In
News

தகவல் அறிவதற்கான உரிமைச் சட்டம் தொடர்பான செயலமர்வு பொலன்நறுவையில்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பற்றி பொலன்நறுவை மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களுக்கான அறிவூட்டல் செய்யும் செயலமர்வு 2017 மார்ச் மாதம் 17 ஆம் திகதி பொலன்நறுவை ரோயல் நெஸ்ட்;…

By In