පුවත්

සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ දායකත්වය ප්‍රමාණවත් ද?

By In

2015 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද සූර්ය බල සංග්‍රාමය වැඩ සටහන මෙරට පවතින විදුලිබල හිඟය සඳහා විසඳුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපෘතියකි. මෙරට වැඩි වශයෙන්ම  විදුලිය නිශ්පාදනය කරනු ලබන ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි නිශ්පාදනය අඩු වර්ෂාවක් සහිත කාලවලදී අවම වන අතර තාප විදුලිබලාගාර සහ ඩීසල් විදුලිබලාගාරද නිරන්තරයෙන් කාර්මික දෝෂයන්ට ලක්වේ.  මේ නිසා මෙම ක්‍රමවලට වඩා ස්ථාවර ක්‍රමවේදයක් ලෙස සූර්ය විදුලිබල උත්පාදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු වී ඇත.

සූර්ය බල සංග්‍රාමය යටතේ ගෘහස්ථ මට්ටමින් සූර්ය විදුලිබල උත්පාදන ඒකක පිහිටුවීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල උත්පාදනය වැඩි කිරීමත් ඒ හරයා විදුලිබල හිඟයට සැළකිය යුතු විසඳුමක් ලබා ගැනීමත් අරමුණ විය. 2019 වර්ෂයේ මුල් භාගයේ මෙරට තුළ  විශාල වශයෙන් විදුලිබල හිඟය පැවැති අතර ඉදිරියේදීද එවැනි විදුලි කප්පාදුකිරීම් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතී. මෙම විදුලිබල හිඟයට 2015 දී ආරම්භ කරන ලද සූර්යබල සංග්‍රාමයෙන් සැළකිය යුතු මට්ටමේ දායකත්වයක් ලැබුණු බවක් දක්නට නොලැබිණි. මෙම තත්වය ඉදිරි වර්ෂවලත් පැවතිය හැකි නිසා ඒ සඳහා ඉදිරියේදී සූර්යබල ශක්තිය කෙතරම් දුරට දායක වන්නේද යන්න පිළිබඳව අප විසින් ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත තොරතුතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලීමක් සිදු කරන ලදී.

අපගේ තොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් විමසා සිටියේ සූර්ය බල සංග්‍රාමය වැඩසටහන යටතේ ඉදිරි වසරවලදී ජනනය කර ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන විදුලිබල ධාරිතාව කොපමණද යන්නයි. එහිදී විදුලිබල මණ්ඩළය අපවෙත එවා ඇති තොරතුරු අනුව  වර්ෂය වනවිට මෙ. වො. 200ක් පමණ ජාතික පද්ධතියට එක්කර ගැනීමට හැකිවන බවයි. දීර්ඝකාලීන වශයෙන් 2025 වන විට තවත් මෙ. වො. 800ක් ජාතික පද්ධතියට එක්කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවට තොරතුරු ලබා දී ඇත.

කෙසේ වෙතත් සමකාසන්න රටක් ලෙස සූර්ය ශක්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා සාර්ථකව භාවිත කළ හැකි වුවත් දැනට මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ලැබී ඇති දායකත්වය අඩු බව පෙනීයයිග ඉදිරියේදී එම දායක්ත්වය උපරිම ලෙස ලබාගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම මඟින් විදුලිබල හිඟය අවම කරගතහැකි වනු ඇත.

පුවත්

උසස්පෙළ විභාගයේදී විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියූ පරිදි සමහර විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලැබිල නෑ

අම්බලන්තොට නිරෝධායනය වූ ළමයෙක් සිටි විභාග ශාලාවක නිරීක්ෂකයන්ට ලැබී ඇත්තේ අත්මේස් යුවලක් පමණයි.  විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පහසුකම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය…

By In
Uncategorized, පුවත්

ලිපයක් තැපැල් කිරීමට වැඩ කරන දින 13ක් ගත් රත්නපුර ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය. ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල 21ක් තොරතුරු දීමද පැහැර හැරලා

රත්නපුර ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඔස්සේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවක ඒ සඳහා තොරතුරු ඉල්ලුම්පත ලැබුණු බව…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *