පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව එක් කොලයක  තොරතුරු දෙන්න නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා කාර්යාලය රුපියල් 300ක් අරන්

By In

සිමෙන්ති සංස්ථාවෙන් ලිපිය තැපැල් කරන්නත් සල්ලි අරන්

ගාස්තුවලට පිටින් අයකරගනිමක් සිදුකර තිබේනම් එය වරදක් – නීතිඥයෙකු ජගත් ලියනආරච්චි

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි

  තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව තොරතුරු ලබාගැනීමේදී තොරතුරු ඉල්ලුම්කරුවන්ගෙන් ලබාගැනීමට නිර්දේශිත මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා කාර්යාලය හා සිමෙන්ති සංස්ථාව විසින්  අයකර තිබේ.

   2016 අංක 12 දරන තොරතුරු  දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  පනතේ 3(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ලියාපදිංචි තැපැල් මගින් ඉල්ලා සිටි තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කර තිබුණත් අදාළ පොදු අධිකාරිය විසින් එම තොරතුරු ලබාදීම සඳහා පනතේ රෙගුලාසි කඩකරමින් තොරතුරු ඉල්ලුම්කරුගෙන් මේ ආකාරයෙන්  වැඩිපුර ගාස්තු අයකරගෙන තිබේ.

  මෙහි දී අදාළ  තොරතුරු ලබාදීමට රුපියල් 300ක ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස 2020.08.28දින  ලිපියක් මගින් දැන්වීමෙන් පසු එම මුදල  මුදල් භාරගැනීමේ කුවිතාන්සි අංක  806375 යටතේ 2020.11.26 දින  ගෙවා ඇති අතර එයට අදාළ තොරතුරු  2021/01/05 දින  ලියාපදිංචි තැපැල් මගින් එවා තිබුණු අතර එම තොරතුරු එක් කොලයකින් (A 4-1)පමණක් සමන්විත වී තිබේ. නමුත් අදාළ පොදු අධිකාරිය වන නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා කාර්යාලය  විසින් ඒ  සඳහා තොරතුරු ඉල්ලුම්කරුගෙන්  රුපියල් 300/= ක මුදලක් ලබාගෙන තිබේ.

   නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලයේ  තොරතුරු නිලධාරීනිය  විසින් එක් කොළයක තොරතුරු ලබාදීමට රුපියල් 300ක මුදලක් ලබාගෙන තිබීම බරපතල ගැටලුවකි. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ තොරතුරු නිලධාරිනියගෙන් කළ විමසීමක දී කියා සිටියේ තොරතුරු රැස්කිරීමට යම් මුදලක් වැය වූ හෙයින් ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් 300ක මුදල ලබාගත් බවයි.

  එමෙන්ම සිමෙන්ති සංස්ථාවෙන් ඉල්ලා සිටි තොරතුරු ලබාදීමට එක් කොළයක් සඳහා රුපියල් 05ක ගාස්තුවක් හා එම ලිපිය ලියාපදිංචි තැපැල් මගින් එවීම සඳහා රුපියල් 45ක  ගාස්තුවක් ද අයකරගෙන තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සිමෙන්ති සංස්ථාවේ තොරතුරු නිලධාරිනියගෙන් කළ විමසීමක දී ඇය කියා සිටියේ තමන් හට ලැබුණු උපදෙස් මත එම අයකිරීම් සිදුකළ බවයි.

 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු  දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ  පනතේ 42 (1)(ඇ) වගන්තියට අදාලව සකස් කෙරුණු, ගාස්තු ගෙවීම් සඳහා වූ රීතින් තුළ ගාස්තු ගෙවිය යුතු ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර තිබේ. ඒ අනුව තොරතුරු ඉල්ලුම්කරුට මුල් කොළ හතර නොමිලයේ ලබාදිය යුතු අතර ඒ සඳහා සිදුකරන මූලික කටයුතු සඳහා ද අයකිරීමක් සිදුකිරීමට නොහැකි ය. නමුත් මෙම නියමයන් කඩකරමින් මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු ඉල්ලුම්කරන  පුරවැසියන්ගෙන් වැඩිපුර ගාස්තු අයකිරීම බරපතල ගැටළුවක් වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන්  තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධයෙන් පුහුණුකරුවෙකු ,දේශකයෙකු ද වන  නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි මහතාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ මේවන් දහසක්

  ”තොරතුරු සදහා ගාස්තු අයකරගැනීම පිළිබඳව 2017 පෙබරවාරි 03 වන දින අංක 2004/66 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිලිබදව කොමිසම් සභාවේ තොරතුරු රීති පිළිබඳව ,මේ තොරතුරු රීතිවලට පිටින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් එක් අවස්ථාවක පමණයි ඒ යම් චක්‍රලේකයක් හෝ රීතියක් මගින් ගාස්තු ක්‍රමයක්  ඒ ආයතනය සකසාගෙන තිබේනම් එය අයකරගන්න පුළුවන්.එහෙම නොමැතිව අයකරගන්න පුළුවන් ගාස්තු උපලේඛනයේ සදහන් ගාස්තු පමණයි.එමෙන්ම එහි පැහැදිලිව සදහන් වෙනවා තොරතුරු සෙවීමට යන වියදම් අයකරගන්න බැ කියලා.”

    මේ සම්බන්ධයෙන් 2017 පෙබරවාරි 03 වන දින අංක 2004/66 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ගාස්තු පිලිබඳ   රීති දැක්වෙන 3,4,6 වගන්තිවල පැහැදිලිව සදහන් කර තිබෙන බවද ලියනආරච්චි මහතා පෙන්වා දෙයි.

 යම් අකාරයකින් යම්  පුද්ගලයෙකු ,ආයතනයක් ගාස්තුවලට පිටින් අයකරගනිමක් සිදුකර තිබේනම් එය අභියාචනා කළ යුතු කාරණාවක් බවත් එසේ වැඩිපුර ගාස්තු අයකරගැනීම තුලින් ජනතාවගේ තොරතුරු අයිතිය සිමාකිරීමක් මෙන්ම තොරතුරුපනතේ අරමුණට පටහැනි ක්‍රියාවක් බව නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි මහතා පෙන්වා දෙයි

පුවත්

කල්මුණේ වෙත ලැබුණු රුපියල් මිලියන 2,600ක ව්‍යාපෘතියක් අත්හිටුවයි : තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හරහා සිදුකළ තතු අනාවරණය

රිෆ්දි අලි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලද රුපියල් මිලියන 2,600ක ණය ආධාර සහිතව මෙරට ක්‍රියාත්මක කරන ලද ‘ද්විතීයික නගර සඳහා වූ…

By In
පුවත්

විසඳුමක් ඇති නමුත් තවම විසඳී නැති මිහිඳුසෙන්පුර කසල ගැටළුව​

මෑතක දී සිට කොළඹ නගරයේ කුණු කසල බැහැර කිරීම පිළිබඳ මහජනතාවගෙන් බොහෝ සෙයින් පැමිණිලි ලැබෙන බවක් දක්නට ලැබේ. මෙයට වසර…

By In
පුවත්

හම්බන්තොට කුඹුරු ඉඩම් ගොඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ දැනුම් දීමටවත් ගොවිජන සේවා කාර්යාලය තොරතුරු ලබා දී නෑ

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි  තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලා සිටින තොරතුරු නොදී වගකීම් විරහිතව කටයුතු කරන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ගොවිජනසේවා  සහකාර කොමසාරිස්…

By In
පුවත්

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණවලට ඉදිරිපත්වූ අපේක්ෂකයින්ගෙන්  වත්කම් හා බැරකම් ඉදිරිපත්කර තිබෙන්නේ  සියයට 35කටත් වඩා අඩුවෙන්

2015 වඩා 2020  පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී වත්කම් හා බැරකම් ඉදිරිපත්කිරීම් තවත් අඩුවෙලා රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි     පසුගිය 2015 වර්ෂයේ සහ 2020 වර්ෂයන්හි පැවති  පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *