පුවත්

කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය?

By In

මෙරට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජනගහන ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ විවධ පාරිසරික ගැටළු රාශියක් පැන නැගී ඇත. මෙම ගැටළු අතර කැළිකසළ කළමණකරණ ගැටළුව තවමත් සාර්ථකව විසඳා නොගත් ගැටළුවක් ලෙස හඳුනාගත හැකි ය. මෙම ගැටළුවට දීර්ඝකාලීන සාර්ථක වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාවය පවතින බව පරිසරවේදීන් දිගින් දිගටම පෙන්වා දී ඇත. දැනට සිදුකරන කැළිකසළ එක්රැස්කිරීමේ වැඩසටහන් මගින් කැළිකසළ අංගන වෙත අපද්‍රව්‍ය මුදාහරිනු ලැබුවද එමඟින් වෙනත් ප්‍රදේශයක නැවත පාරිසරික ගැටලු ඇතිකරයි.

කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව මෙම තත්ත්ව ඉතාමත් සංකීර්ණ වී ඇති නිසාවෙන් මේ සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් කොළඹ නගරයට අවශ්‍ය වී ඇත. මේ සඳහා අනාගතයේදී ගනු ලැබීමට නියමිත පියවර පිළිබඳ විමසා අප විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය වෙත තොරතුරු ඉල්ලීමක් සිදුකරන ලදී.  මෙම තොරතුරු ඉල්ලීමට ලබා දී තිබූ පිළිතුරු අතර සාම්ප්‍රදායික කැළිකසළ කළමණාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්ට වඩා වෙනස් නව ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳ සඳහන් වී පැවතිනි.

එනම් කොළඹ නඟරයේදී එකතුවන කසළ මඟින් අවසන් බැහැරකිරීම සඳහා යොමු කරනු ලබන නාගරික කසළ පරිසර හිතකාමී විසඳුමක් යටතේ දහනය කර කසළ දහනය මඟින් බලශක්තිය නිපදවීමේ  (Waste to Energy) ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි. එමඟින් පරිසර හිතකාමී ලෙස සිදුකරන කසළ දහණය මඟින් දෛනිකව 10MW ප්‍රමාණයක විදුලි ධෘරිතාවයක් ජාතික විදුලිපද්ධතියට ලබාදීමට නියමිත බවත් එම ව්‍යාපෘතිය 2020 වර්ෂයේ විවෘත කිරීමට නියමිතව ඇති බවත් කොළඹ මහනගර සභාව විසින් වැඩිදුරටත් දන්වා ඇති බවද තොරතුරු ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යෘපෘතිය ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් වන අතර එමඟින් විදුලිබල සැපයුමට දායක වීමට හැකිවීමද වටිනා ප්‍රවණතාවයකි. මෙම සැළසුම් ඉතා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශය පියවර ගැනීම ද ඉතා වැදගත් වේ.

මෙම ව්‍යෘපෘතිය පිළීබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ජනතාවට ලබාදීමද වැදගත්වන අතර මෙම තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත උපකාරී විය. මෙවැනි ජනතාවට බලපානු ලබන රාජ්‍ය අධිකාරීන්වල ඉදිරි පියවර පිළිබඳ දැනුවත් වීමට තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඉතා හොඳ අවස්ථාවකි.

පුවත්

කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් අෂ්රෆ් අනුස්මරණ රෝහලට මහල් හයක් අහිමි වෙයි.

රිෆ්ති අලි කල්මුණේ, අෂ්රෆ් අනුස්මරණ රෝහලේ හදිසි අනතුරු හා හදිසි සේවා අංශය වෙනුවෙන් ඉදි කෙරෙමින් තිබූ මහල් හයක ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම්…

By In
පුවත්

“පොදු යහපත උදෙසා වන පදනමින් තොරතුරු ලබාදෙන්න” මාතර මහ රෝහලට සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට තොරතුරු කොමිසම නියෝග කරයි

බොහොමයක් පොදු අධිකාරීන් පනතේ පස්වන වගන්තිය අවභාවිත කරලා. රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි   තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ මාතර මහ රෝහලෙන් හා  සෞඛ්‍ය…

By In
Uncategorized, පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය හරහා පන්නරය ලබන පොළොන්නරුවේ ගොවි ජන අරගල

එස්. එම්. මනෝජ්“මේ පොළොව මිනිසාට අයිති නැති බව අපි දනිමු. මිනිසා අයිති වන්නේ මහ පොළොවටයි. ඥාතීන් සියලු දෙනා එකම ලේ…

By In
පුවත්

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව එක් කොලයක  තොරතුරු දෙන්න නුවරඑළිය ගොවිජනසේවා කාර්යාලය රුපියල් 300ක් අරන්

සිමෙන්ති සංස්ථාවෙන් ලිපිය තැපැල් කරන්නත් සල්ලි අරන් ගාස්තුවලට පිටින් අයකරගනිමක් සිදුකර තිබේනම් එය වරදක් – නීතිඥයෙකු ජගත් ලියනආරච්චි රාහුල් සමන්ත…

By In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *